PRODUKTY

Soda Ash Light

Soda Ash Light

Soda Ash Dense

Soda Ash Dense

Sodium Bicarbonate

Wodorowę-
glan sodu

Sodium Bicarbonate

Soda Ash Paszowa

Sodium Bicarbonate

Sobic

Ammonium Chloride

Chlorek amonu

Borax Decahydrate

Dekahydrat boraksu

Borax Pentahydrate

Pentahydrat boraksu

Carbon Black

Sadza techniczna

Calcium Chloride

Chlorek wapnia

Calcium Gluconate

Glukonian wapnia

Calcium Nitrate Granular

Granulat Azotanu Wapnia

Caustic Calcined Magnesite

Kaustyczny kalcynowany magnezyt

Citric Acid Monohydrate

Monohydrat kwasu cytrynowego

Citric Acid Anhydrous

Bezwodny kwas cytrynowy

Caustic Soda

Soda kaustyczna

Dead Burnt Magnesite

Naturalna magnezja całkowicie wypalona

Zinc Ash

Popiół cynkowy

Gypsum Powder

Proszek gipsowy

Humic Acid

Kwas huminowy

Zinc Sulphate

Siarczan Cynku

Monopotassium Phosphate

Fosforan monopotasowy

Monoammonium Phosphate

Fosforan jednoamonowy

Urea

Mocznik

Magnesium Sulphate

Siarczan magnezu

Manganese Ore

Ruda manganu

Nigrosine Acid Black

Czarny kwas
nigrozyny

Titanium Dioxide

Dwutlenek tytanu

NPK Fertilizers

Nawozy NPK

Super Potassium Humate

Humat potasu

Sodium Sulphide

Siarczek sodu

Sodium Hydrosulphite

Podsiarczyn sodu

Sodium Nitrate

Azotan sodu

Sodium Formate

Mrówczan sodu

Sodium Tripolyphosphate

Trójpolifosforan
sodu

Potassium Sulphate

Siarczan Potasu

Potassium Nitrate

Azotan potasu

Potassium Hydroxide

Wodorotlenek potasu

Potassium Carbonate

Węglanu potasu

UREA PRILLED

MOCZNIK GRILLOWANY

UREA GRANULAR

MOCZNIK GRANULOWANY

Manganese Sulphate

Siarczan Manganu

Chelated Zinc as Zn EDTA

Schelatowany cynk
jako Zn EDTA

EDTA MANGANESE

EDTA MANGANU